باران تویی

حُسن باران این است

که تبسم دارد

گَردِ غم از همه چیز، از همه جا می گیرد

همه جا بر همه کس می بارد

و تعلق دارد به جهانی از عشق...


"مجتبی کاشانی"

 

http://charigh.ir/wp-content/uploads/2014/03/70310783735712865915.gif

[ یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 ] [ 13:34 ] [ محدثه ]
[ ]